Algemene Voorwaarden
en Privacy Policy

Algemene voorwaarden

Onder ‘locaties’ wordt in dit reglement begrepen: Alle treinen, stations, perrons, parkeerplaatsen en stationsemplacementen.

 • Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Stichting Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij van toepassing.
 • Bij de ZLSM zijn de Nederlandse wet en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing.
 • Denk tijdens uw bezoek aan uw eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van de ZLSM.
 • Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd.
 • Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op de locaties is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de marketing manager en/of bestuur van de ZLSM is verkregen.
 • Alle personen, met uitzondering van gratis meereizende kinderen (jonger dan 3 jaar), dienen te beschikken over een voor hun geldend vervoers- en/of toegangsbewijs.
 • ZLSM behoudt zich, in het geval van een calamiteit of technisch gebrek, het recht voor eventueel af te wijken van de gepubliceerde dienstregeling, dan wel vervangend vervoer in te zetten.
 • Toegang tot de locaties van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij geschieden voor eigen risico. Kinderen tot en met 16 jaar betreden de locaties en treinen onder verantwoordelijkheid en begeleiding van een volwassene.
 • Roken is niet toegestaan in de binnenruimtes (incl. rijtuigen en treinstellen) of overdekte locaties. Dit geldt ook voor de e-sigaret en shisha pen.
 • Wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen is niet toegestaan.
 • Het op een gevaarlijke en/of hinderlijke manier gebruikmaken van voorwerpen zoals telefoons, drones, GoPro’ s, selfiesticks etc., is niet toegestaan.
 • Het maken van foto’s en films is toegestaan, mits voor privédoeleinden.
 • Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Wij behouden ons het recht voor om dit materiaal, waarop u mogelijk zichtbaar bent, voor publicatie en marketingdoeleinden te gebruiken. Er kunnen geen privacy- of andere rechten worden ontleend aan de gemaakte en gepubliceerde beelden.
 • Ter bescherming van uw en onze veiligheid en eigendommen is er cameratoezicht aanwezig op de locaties.

Aanvullende voorwaarden: Tickets

 • Internetbestellingen worden direct na betaling afgehandeld en u ontvangt direct een e-mail met de digitale tickets (e-ticket) als bijlage.
 • Voor de internetbestellingen werkt ZLSM met het ticketsysteem ‘Tickli’, onderdeel van Visit Zuid-Limburg.
 • Indien u problemen ondervindt met het online bestellen van tickets, neemt u dan contact op met de Tickli Klantenservice via +31 (0)43 609 8536. Bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
 • De e-tickets worden gescand aan het loket in Simpelveld of in de trein door de conducteur en u ontvangt een authentiek plaatsbewijs van de Miljoenenlijn.
 • Reeds gescande tickets zijn niet meer geldig.
 • Elk ticket (m.u.v. de Familiekaart) geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot de treinen van de ZLSM.
 • E-tickets van arrangementen worden alleen aan het loket op Station Simpelveld ingenomen.
 • De vervoers- en/of toegangsbewijzen zijn niet overdraagbaar en uitsluitend geldig in het jaar van aankoop.
 • De vervoers- en/of toegangsbewijzen zijn alleen geldig op de dag of voor de periode die op de betreffende tickets staat aangegeven.
 • De vervoers- en/of toegangsbewijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere diensten van ZLSM.
 • Zoekgeraakte, verloren, beschadigde, vergeten of gestolen vervoers- en/of toegangsbewijzen worden niet door ZLSM vervangen/vergoed.
 • Het kan voorkomen dat kaarten afgenomen bij ZLSM duurder worden verkocht dan de oorspronkelijke prijs. ZLSM keurt dit soort acties af. U kunt zich het beste altijd tot de officiële verkooppunten wenden.
 • ZLSM is niet aansprakelijk indien tickets buiten de reguliere verkoopkanalen in bezit zijn gekomen. Het is verboden (reeds gebruikte) vervoers- en/of toegangsbewijzen (door) te verkopen.

Aanvullende voorwaarden: Kleding

 • Het dragen van badkleding op onze locaties is verboden.
 • Het is verboden om naakt of met ontbloot bovenlichaam op de locaties te verblijven.
 • In de treinen is het verplicht schoeisel te dragen.
 • Voor wat betreft religieuze uitingen op kledinggebied, gelden de regels zoals die in de Nederlandse wet zijn vastgelegd.
 • In het kader van veiligheid of hygiëne kunnen aanvullende beperkingen opgelegd worden.

Aanvullende voorwaarden: Evenementen

 • Voor evenementen of gedeelten van het evenemententerrein kan extra entreegeld worden gevraagd.
 • Voor evenementen geldt een maximum aantal beschikbare kaarten (vol is vol).
 • Alle bestellingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
 • Reclamaties betreffende vermeende niet correct afgehandelde bestelling worden tot 3 weken na verzending in behandeling genomen.
 • Indien vermeld dienen e-tickets bij onze kassa omgewisseld te worden voor polsbandjes. Deze polsbandjes dienen bevestigd te zijn om de pols van de bezoeker bij het betreden van het ZLSM-terrein.
 • De toegangsbewijzen (m.u.v. ‘perronkaarten’) geven recht op toegang tot alle ZLSM-stations, het gebruik van de aanwezige activiteiten en het meereizen met alle ZLSM-treinen.

 

Privacy Policy

Door het plaatsen van een bestelling laat u persoonlijke gegevens achter bij de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling correct uit te voeren. De gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

 

Wij wensen u veel plezier en een prettig verblijf bij de Miljoenenlijn!

Bestuur en vrijwilligers ZLSM

Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij
Exploitant van De Miljoenenlijn
Stationstraat 20
6369 VJ Simpelveld

Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

Versie: JUNI 2019

Met de aanschaf van uw tickets of het betreden van onze treinen en/of stations(emplacementen) gaat u akkoord met de op deze pagina vermelde voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden, de Algemene Leveringsvoorwaarden en de Privacy Policy liggen ook ter inzage aan het loket op Station Simpelveld.

Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij
Exploitant van De Miljoenenlijn
Stationstraat 20
6369 VJ Simpelveld

 

koop uw kaartjes online!